Informăm opinia publică despre desfășurarea ședinței extraordinare a Consiliului raional Ungheni care va avea loc în data de 30 ianuarie 2024, cu începere de la ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la darea în comodat a bunului imobil IMSP Centrul de sănătate Ungheni.

2. Cu privire la aplicarea proiectului în cadrul Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027.