Anunț cu privire la convocarea Consiliului raional Ungheni în ședință extraordinară

Informăm opinia publică despre desfășurarea ședinței extraordinare a Consiliului raional Ungheni care va avea loc în data de 26 ianuarie 2023, cu începere de la ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la соrеlаrеа bugetului raional арrоbаt ре anul 2023 cu Legea bugetului de stat ре anul 2023.

  2. Сu privire la ассерtаrеа primirii bunurilor în proprietate publică а raionului Ungheni.

  3. Cu privire la modificarea Statutului Î.M. ,,Centrul Stomatologic Raional Ungheni”, aprobat prin Decizia nr.5/23 din 29.07 .2021.

 

Consultă Dispoziția de convocare a ședinței