Extras din ordinul nr. 90

Comandantului Centrului militar teritorial Ungheni

27 octombrie 2017                                                                                                        or. Ungheni

Cu privire la recrutarea (luarea în evidenţă militară) tinerilor cu anul naşterii 2002 în raioanele Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni

I.

În conformitatea cu Legea RM nr. 1245-XV din  18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Capitolul II „Evidenţa militară a cetăţenilor” în perioada ianuarie – martie 2018 se anunţă trecerea în evidenţa militară la sectorul de recrutare în Centrul Militar Teritorial Ungheni a cetăţenilor anul naşterii 2002.

II.

Prezentării la punctul de recrutare sînt supuşi toţi cetăţenii din anul naşterii indicat, permanent sau temporar domiciliaţi pe teritoriul raionului şi oraşului Ungheni, raionului și orașului Călărași, raionului și orașului Nisporeni, deasemenea cetăţenii  mai în vîrstă care nu au fost recrutaţi anterior.

III.

La înregistrare sunt obligaţi să se prezinte la punctul de încorporare în Centrul militar teritorial Ungheni or. Ungheni str. V. Lupu 15, Secţia administrativ – militară (l.d.p.  Călăraşi), or. Călăraşi str. Bojole 2, Secţia administrativ – militară (l.d.p. Nisporeni), or. Nisporeni str. Suveranităţii 2 în zilele şi cu documentele indicate în citaţiile personale.

IV.

 Cetăţenii, care din diferite motive nu au primit ordinil de chemare (citaţia) sînt obligaţi să se prezinte la Centrul militar teritorial Ungheni Ungheni pînă la 30 martie 2018.

V.

 În conformitatea cu Legea RM nr. 1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Capitolul II „Evidenţa militară a cetăţenilor” conducătorii întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de învăţămînt sînt obligaţi să acorde cetăţenilor, care aparţin trecerii în evidenţa militară la punctul de recrutare concediu în timp necesar şi să asigure prezentarea lor la Centrul militar teritorial Ungheni Ungheni, Secţia administrativ – militară (l.d.p.  Călăraşi) și Secţia administrativ – militară (l.d.p. Nisporeni).

VI. 

Cetăţenii care nu s-au prezentat la comisia de recrutare vor fi pedepsiţi conform Codului contravenţional al Republicii Moldova.

Comandant Centru militar teritorial Ungheni, 

locotenent-colonel, Gheorghe CIMBRICIUC