Anexa nr. 11

la procesul-verbal nr.2 din 21.10.2016

 

 

Consiliul raional Ungheni

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de specialist principal în cadrul Aparatului președintelui raionului

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Nota finalăobţinută la concurs

Comentarii

1.

Tofan Liuba

8,89

2.

Olearciuc Ina

8,40