Pe data de  22.11.2019, ora 11.00, în sala de ședințe, str. Națională 11,

se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la alegerea președintelui raionului Ungheni.
  2. Cu privire la stabilirea numărului de vicepreședinți ai raionului Ungheni.
  3. Cu privire la alegerea vicepreședințelor raionului Ungheni.