Pe data de  07.06.2021, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la desemnarea reprezentantului fondatorului în comisia de concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducător al IMSP Spitalul raional Ungheni.

2.Despre modificarea Deciziei nr.9/1 din 15.11.2019 Cu privire la instituirea Comisiilor consultative de specialitate.  

3.Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanța de judecată.

4.Cu privire la desenmarea reprezentantului.