Pe data de  13.08.2020, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

  1. Despre modificarea Deciziei nr.11/2 din 12.12.2019 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2020 în a doua lectură.
  2.  Cu privire la executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2020.
  3.  Cu privire la activitatea IMSP Spitalul raional Ungheni  pentru anul 2019.