Anunț

    Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni

 

Pe data de  02  august   2018, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Despre modificarea Deciziei nr.6/2 din 14.12.2017 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură.
  2. Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2018.