ÎN ATENŢIA PERSOANELOR VIZATE!!!

Potrivit prevederilor articolului 3 alineatul 1) din Legea Nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, publicată la 30.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 245-246, care a intrat in vigoare la 01.08.2016,

subiecţii declarării averii și intereselor personale sînt:

a) persoanele care deţin funcţiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
b) membrii Consiliului de observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”; consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale; deputaţii Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
c) membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi ai Consiliului Superior al Procurorilor din rîndul profesorilor;
d) membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale;
e) conducătorii organizațiilor publice şi adjuncţii acestora;
f) personalul din cabinetele persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
g) funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special;
    h) membrii Consiliului de Integritate;
i) membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare,  disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției.

Anexa Nr. 1 la legea susmenţionată conţine modelul declaraţiei de avere şi interese personale.

Link-ul pentu Legea Nr. 133 din 17.06.2016: http://lex.justice.md/md/366046/

Mai jos puteți accesa:

 DECLARAŢIE DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE

MODEL COMPLETAT AL DECLARATIEI DAIP – 2017

 INSTRUCTIUNE LA COMPLETAREA DECLARAȚIEI