Consiliul raional Ungheni anunță lista proiectelor câștigătoare în cadrul Programului raional de Granturi pentru organizațiile de tineret și grupurile de iniţiativă ale tinerilor, ediția 2022, desfășurat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului raional Ungheni de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor, aprobat prin Decizia Nr. 5/4 din 02.08.2018.

 

Menționăm că, în total, pentru participare la concurs au fost depuse 9 proiecte. În rezultatul concursului, Comisia de examinare și selectare a inițiativelor a declarat învingătoare 7 proiecte. Suma totală alocată pentru Programul raional de Granturi destinat organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă a tinerilor, ediția 2022, finanțat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și co-finanțat de Consiliul raional Ungheni constituie 60 mii MDL.

 

 

Lista proiectelor câștigătoare

1.    Se acordă finanțare, în urma evaluării și acumulării punctajului mediu de cel puțin 50 puncte, următoarelor grupuri de inițiativă de tineri:

 

Nr. Aplicant Denumirea inițiativei / proiectului Descrierea succintă Buget solicitat

(MDL)

Localitatea de implementare
1 Grupul de Inițiativă Locală „Gardienii Naturii” REmediu pentru MEdiu Formarea atitudinilor pozitive a tinerilor față de mediu, prin acțiuni de salubrizare a curții școlii, terenurilor aferente și plantarea aleielor. 10.000 Satul Cetireni
2 Grupul de Inițiativă Locală „Pro Cercetare” Club de interese pentru tineri ”Școala din grădină” Dezvoltarea abilităților tinerilor de creștere și îngrijire a plantelor, în ateliere practice de formare și amenajare a unei grădini. 10.000 Municipiul Ungheni
3 Grupul de Inițiativă Locală „Viitorul” Tabăra de zi pentru copii și tiner ”Pro Sănătate – Pro Tinerețe” Desfășurarea unui sejur de 10 zile de tabără, cu ateliere interactive tematice pentru tinerii din orașul Cornești. 10.000 Orașul Cornești
4 Grupul de Inițiativă Locală „CATALIZATORII” Arta reînvie prin prietenie Orientarea tinerilor din satul Pîrlița în relaționarea cu semenii prin intermediul diferitor activități comune, susținere și promovarea relațiilor de prietenie. 10.000 Comuna Pîrlița

 

 

2.    Se acordă finanțare, cu condiția revizuirii bugetului și a beneficiarilor în cadrul inițiativelor, următoarelor grupuri de inițiativă de tineri și organizații de tineret:

 

Nr. Aplicant Denumirea inițiativei / proiectului Descrierea succintă Localitatea de implementare Buget aprobat

(MDL)

1. A.O. „Centrul de Dezvoltare Personală” Inițiative civice mici pentru schimbări comunitare mari Abilitarea echipei de voluntari ai asociației, prin ateliere tematice, bazate pe necesitatea tinerilor. Municipiul Ungheni 8.900
2 Grupul de Inițiativă Locală „ECO Voluntari” Și eu pot ajuta natura! Acțiuni ecologice, de curățare a parcului Bumbăta și a monumentelor istorice de pe teritoriu. Satul Bumbăta 4.100
3 Consiliul Elevilor ”Al. Mateevici” Pîrlița Etnie diferită-oportunități egale Incluziunea tinerilor și copiilor de etnie romă din localitate, prin spargerea stereotipurilor. Comuna Pîrlița 7.000