Asigură-te pentru anul 2024 – Sănătatea are prioritate !

Conform Legii AOAM nr.420 din 22.12.2023

Polița de asigurare medicală pentru anul 2024 este 12636 lei, dar de la 1 ianuarie pînă la 31 martie a. 2024.

Persoanele care se asigură în mod individual vor achita prima de asigurare medicală în cuantum de:

➢ 2028 lei – fondatorii de întreprindere individuală, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în Republica Moldova, alți cetățeni care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern.

➢ 1014 lei – Proprietarii de terenuri cu destinație agricolă

➢ 1622 lei – Persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor.

➢ 4056 lei – Persoanele neangajate care exercită profesia de mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar, interpret, traducător și administrator autorizat, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege, persoanele care exercită independent profesia de medic de familie.

ATENȚIE! De la 1 aprilie 2024 prima de AOAM va constitui 12636 lei + penalitate 12 lei 64 bani pentru fiecare zi întîrziere
Prima poate fi achitată prin sistemul electronic Mpay accesînd pagina web a CNAM https://mpay.gov.md/Order/Search/CNAM2

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la AT Vest, tel. 0236 – 2 38 45 sau la Info CNAM – 0 800 99999.