ATENŢIE !

                                                  PERICOL DE EXPLOZIE 

             

Orice persoană se expune pericolului în cazul descoperirii unor obiecte explozibile: cartuşe, proiectile, bombe, mine, grenade, elemente cu substanţe explozive care prezintă un grad avansat de degradare, componentele lor sunt de regulă active, iar manipularea necorespunzătoare duce la explozii instantanee.

Locurile unde se găsesc astfel de obiecte sunt: desişuri, păduri, zidăriile unor construcţii vechi, râuri, lacuri sau bălţi, terenuri agricole, care ies la iveală în urma arăturilor ș i săpăturilor, lucrărilor de irigaţii.

 

REGULILE DE COMPORTARE LA DESCOPERIREA

OBIECTELOR EXPLOZIVE

 

1. Se organizează paza temporară a obiectelor explozive.

2. Se înştiinţează despre aceasta organele puterii locale, care informează centrul militar şi se instalează paza pînă la venirea echipei de deminare.

MĂSURILE DE PRECAUŢIE LA DESCOPERIREA

OBIECTELOR EXPLOZIVE:

 

Se interzice categoric:

–          mişcarea din loc a obiectelor explozive pînă la venirea echipei de deminare;

–          admiterea aglomerării de oameni în apropierea obiectelor explozive;

–          aprinderea rugurilor pe o rază de 100 m de la locul de dispunere a acestora;

–          angajarea pentru transportarea şi distrugerea acestora a persoanelor care nu au pregătirea specială;

–          lăsarea acestora fără supraveghere pînă la venirea echipei de deminare.

 

În cazul în care aţi descoperit o muniţie, anunţaţi de urgenţă:

–          primăria;

–          organele de poliţie (902);

–          Secţia Situaţii Excepţionale (0-236-2-21-01);

–          Centru militar teritorial Ungheni (0-236-2-23-23).