A V I Z

       Marţi, 15 ianuarie, ora 10.30, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, șefii instituțiilor medicale şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

    În ordinea de zi e următoarea chestiune:

     Cu privire la rezultatele controlului complex desfășurat de către Agenția Națională a Arhivelor în luna noiembrie,  anul 2018: concluzii, recomandări

          Informează: Aliona Zaiaț, șef al Serviciului arhivă

Notă: În legătură cu comemorarea poetului Mihai Eminescu  (ora 10.00), ședința se va începe la ora 10.30.

 

 

                                                        

                                                                   Secția administrație publică