A V I Z

 

     Marţi, 06 noiembrie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, șefii instituțiilor medicale şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

    În ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la rezultatele campaniei de recoltare a culturilor tîrzii, pregătirea solului, semănatul culturilor de toamnă şi aratul

                    Informează: Viorel Scutaru, șef Direcție agricultură și alimentație

 

  1. Cu privire la activitatea Î.M. „Apă Ungheni” pentru a. 2018

                      Informează: Grigore Popa, director Î.M. „Apă Ungheni”

 

  1. Cu privire la structura și serviciile prestate de către Centrul multifuncțional Ungheni al Agenției Servicii Publice

          Informează: Oleg Rusnac, manager Centrul multifuncțional Ungheni al Agenției Servicii Publice

  1. Cu privire la măsurile de profilaxie și supraveghere a pestei porcine africane

           Informează: Valeriu Echim, șef al Direcției raionale pentru siguranța alimentelor