Consiliul raional Ungheni

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

specialist principal în cadrul Aparatului președintelui raionului

 

Nr. d/o

Nume, prenume

 

1.

Olearciuc Ina

2.

Tofan Liuba

Data desfășurării: 21.10.2016, ora 10.00

Locul desfășurării: sala de protocol a Consiliului raional Ungheni