A.O. ADDNET desfăşoară concurs Cerere de Oferte pentru selectarea experţilor în prestarea serviciilor din cadrul Proiectului „Educaţia financiară a comunităţii”.

Stimate Domn/Doamnă,

  1. Vă rugăm să prezentați o ofertă pentru prestarea serviciilor de elaborare a Curriculum-ului, Programului de studiu, Organizarea unui curs de TOT, Organizarea sesiunilor de co-training precum şi elaborarea Raportului final pe tema Educaţia financiară a comunităţii conform Termenilor de Referință (ToR).
  1. Cererea de oferte prezentă conține următoarele documente și formulare:
  • Termenii de Referință (ToR) (Anexa I)
  • Formularul de prezentare a ofertei (Anexa II)
  • Oferta financiară            (Anexa III)
  1. Oferta tehnică și financiară, cu mențiunea „Cerere de oferte pentru prestarea serviciilor de elaborare a Curriculum-ul, Programului de studiu şi Organizarea cursurilor pe tema Educaţia financiară a comunităţii urmează a fi expediată pînă la data de 19 iunie, 2017, ora 11:00, timp local.

Ofertele urmează să fie expediate în format electronic (scanat) la următoarea adresă: contabilitate@itcenter.md cu subiectul „Servicii de elaborare a Curriculum-ul, Programului de studiu şi Organizarea cursurilor pe tema Educaţia financiară a comunităţii”, sau pot fi depuse la adresa or. Ungheni, str. M. Eminescu 39, sediul Bibliotecii Publice Raionale Dimitrie Cantemir, etaj 1, Serviciul asistenţă metodologică.

Sunt invitați să aplice persoane fizice și juridice.

  1. Ofertele trebuie să fi prezentate în limba română.
  1. Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie rezonabile și indicate în Lei Moldovenești (Lei). Prețurile trebuie să fie la TVA 0% în cazul persoanelor juridice și brut în cazulpersoanelor fizice.
  1. După depunerea ofertei, prețurile nu pot fi schimbate și în nici un caz majorate. În cazul în care ofertantul va cere majorarea prețurilor, oferta acestuia va fi respinsă.

Cererea de oferte nu obligă A.O. ADDNET să acopere orice costuri suportate în pregătirea și depunerea ofertelor. De asemenea, A.O. ADDNET își rezervă dreptul de a respinge una sau toate ofertele prezentate în cazul în care acest lucru este considerat a fi oportun .

A.O. ADDNET nu discriminează în funcție de rasă, culoare, sex, naționalitate, religie, vârstă, categorie socială, dizabilitate și caracteristici genetice.

Dacă aveți întrebări și doriți să primiți Cererea de oferte, vă rugăm să trimiteți un e-mail la contabilitate@itcenter.md.

 

Cu respect,

Lupu Ion

Președinte A.O. ADDNET

 

Manciu Aliona

Şef-serviciu, Biblioteca Publică Raională Ungheni „Dimitrie Cantemir”