Consiliul Raional Ungheni, în calitate de inițiator și în conformitate cu Legea nr. 86 din 29.05.2014, a depus spre examinare la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Documentația privind Evaluarea Impacului asupa Mediului (DEIM) a Proiectului ”Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor” în Zona nr. 5 (Nisporeni, Ungheni, Călărași), Regiunea de Dezvoltare Centru, cu scopul de a obține Avizul de mediu.

Acest Proiect prevede următoarele activități:

  • implementarea colectării deșeurilor pentru întreaga populație a zonei;
  • implementarea colectarii separate a deșeurilor reciclabile, în puncte de colectare pe trei fracții, pentru întreaga zonă;
  • implementarea colectării separate a deșeurilor vegetale (verzi) în parcurile și grădinile publice din întreaga zonă;
  • stimularea compostării individuale a deșeurilor biodegradabile;
  • realizarea unei stații de transfer în s. Nișcani, raionul Călărași;
  • realizarea a doua stații de sortare în or. Nisporeni și s. Florițoaia Veche (Ungheni);
  • realizarea a unei stații de compostare a deșeurilor verzi în s. Florițoaia Veche (Ungheni);
  • realizarea unui depozit regional pentru deșeurile solide în s. Florițoaia Veche (Ungheni);
  • închiderea gunoiștii existente din s. Nișcani (Călărași).

Documentația respectivă poate fi examinată integral în formă tipărită la CR Ungheni, primăria Florițoaia Veche, primăria Niscani, CR Nisporeni , sau în format electronic, accesând

urmatorul link: https://goo.gl/pY9Tbt .

Comentariile la prezenta documentațe pot fi prezentate în scris la adresa: Consiliul Raional Ungheni, str. Naţională, nr. 11, Republica Moldova, MD-3600 sau la adresa de e-mail contact@crungheni.md până la data de 06 decembrie 2017.

Consultările Publice privind DEIM pentru sistemul de management integrat al deșeurilor planificat pentru zona de management a deșeurilor 5 vor avea loc la:

  – 22 noiembrie, ora 9.30, Casa de cultură Florițoia Veche, Florițoaia Veche, r-nul Ungheni;

–  22 noiembrie, ora 14.00, Sala de ședinte a Consiliului Raional Calarasi,or. Calarasi (pentru Niscani si Calarasi);

–  23 noiembrie, ora 10.00, Sala de sedinte a Consiliului Raional Nisporeni, or. Nisporeni.

 Persoana de contact: Violeta Petre – Secretar Comitetul Director Local, Director Centrul de Resurse și Atragere a Investițiilor din cadrul Consiliului raional Ungheni,  0-236-22781.

Inițiatorul activității planificate

Ludmila Guzun,

Președintele raionului Ungheni,

Președintele Comitetului Director al Proiectului