Extras din ordinul nr. 59

Comandantului Centrului Militar

Teritorial Ungheni

 

21 iulie 2017                                                                                                                           or. Ungheni

 

Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi în cel cu termen redus

în toamna anului 2017 în raioanele Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni

I.

 În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.1245-XV din 18.07.2002” „Cu privirea la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” Centrul militar teritorial Ungheni, de pe data de 01 septembrie pînă la 31 ianuarie 2018 se vor desfăşura măsurile de pregătire şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor la serviciul militar în Forţele Armate ale Republicii Moldova.

 II.

 Pentru încorporarea la serviciul militar în termen sunt chemaţi toţi cetăţenii, care la ziua încorporării împlinesc vîrsta  de 18 ani şi la care a expirat termenul amînării de la încorporare sau care nu au fost încorporaţi la serviciul militar în termen din diferite motive.

III.

Cetăţenii care aparţin încorporării la serviciul militar în termen în Forţele Armate ale Republicii Moldova, sunt obligaţi să se prezinte la punctul de încorporare în Centrul militar teritorial Ungheni or. Ungheni str. V. Lupu 15, Secţia administrativ – militară (l.d.p.  Călăraşi), or. Călăraşi str. Bojole 2, Secţia administrativ – militară (l.d.p. Nisporeni), or. Nisporeni str. Suveranităţii 2 în termenul indicat în ordinul de chemare cu actele de identitate şi evidenţă militară. Cetăţenii cărora nu li s-au înmînat ordin de chemare pentru încorporare la serviciul militar în termen, sînt obligaţi să se prezinte în Centrul militar teritorial Ungheni şi Secţiile administrativ militare (l.d.p. Călăraşi şi Nisporeni) ulterior pentru clarificarea situaţiei militare.

 IV.

 Cetăţenii care aparţin încorporării în serviciul militar în termen şi care temporar nu se află pe teritoriul raioanelor Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni sunt obligaţi să se întoarcă  conform vizei de reşedinţă pentru clarificarea situaţiei militare.

V.

 Cetăţenii, care nu se vor prezenta în termenul indicat la Centrul militar teritorial Ungheni, Secţiile administrativ-militare (l.d.p. Călăraşi şi Nisporeni) şi cei care evită prezentarea la încorporare, vor fi pedepsiţi conform legislaţiei în vigoare.

VI.

 În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea, cetăţenilor pentru apărarea Patriei” conducătorii întreprinderilor, instituţiilor de învăţămînt superior sunt obligaţi să elibereze recruţii de la lucru, studii pe timpul necesar pentru petrecerea încorporării, să întoarcă recruţii din deplasări şi să asigure prezentarea recruţilor la punctul de încorporare.

Comandant Centru militar teritorial Ungheni

locotenent-colonel                             Gheorghe CIMBRICIUC