IMSP Spitalul Raional Ungheni cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor  vacante:

Nr/o         Denumirea subdiviziunilor Specialiști Necesarul
Spitalul Raional Ungheni
1. Medic neonatolog 2
2 Medic anesteziolog reanimatolog 2
3. Sef sectie obstetrica 1
4. Medic internist(Departamentul de urgență) 4
5. Medic  în  fizioterapie 1
6. Medic neurolog 2
7. Medic reabilitolog (temporar vacant) 1
8. Moașă 1
9.  Medic oftalmolog 1
10. Medic reabilitolog 1
11. Medic hematolog 0,5
12. Medic  nefrolog 1
13. Medic imagist radiolog 1
       Serviciul AMSA
14. Medic cardiolog 1
15. Medic neurolog  p/maturi 1
16. Medic neurolog p/copii 1
17. Medic infecționist( temporar vacant) 0,5
18. Farmacist laborant 1

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu,

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

  • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
  • copia carnetului  de muncă;
  • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • curriculum vitae;
  •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

Termenul limită de depunere a dosarului : 29.12.2017.

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, www .sr-ungheni.ms.md