IMSP Spitalul Raional Ungheni cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor vacante:

 1. medic neonatolog
 2. medic oftalmolog in sectia oftalmologie
 3. medic internist(Departamentul de urgenta)
 4. medic chirurg pentru copii
 5. medic fizioterapeut
 6. medic reabilitolog,(temporar vacant)
 7. medic imagist radiolog
 8. medic cardiolog
 9. medic psihonarcolog
 10. medic neurolog pentru maturi
 11. medic infecționist(temporar vacant)
 12. medic oncolog
 13. medic anesteziolog reanimatolog
 14. medic nefrolog
 15. medic hematolog
 16. sef sectie obstetrica
 17. farmacist clinician
 18. moasa
 19. farmacist
 20. a/medical in  blocul operator

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu.

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
 • copia carnetului  de muncă;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae;
 •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

Termenul limită de depunere a dosarului :04.10.2017.

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, www.sr-ungheni.ms.md