Denumirea functiei pentru concurs Nr. de unitati pentru     concurs Data limita de depunere a dosarului pentru concurs
medic neonatolog 3  31  mai  2017
medic anesteziolog reanimatolog 2 31  mai  2017
 medic internist(Departamentul de urgență) 3 31  mai  2017
medic  internist (spitalul Cornești) 1 31  mai  2017
medic fizioterapeut 1 31  mai  2017
medic imagist radiolog 1 31  mai   2017
medic cardiolog 1 31 mai  2017
medic psihonarcolog 1 31  mai   2017
medic neurolog p/maturi 2 31  mai   2017
farmacist laborant 1 31 mai   2017
 medic infecționist (temporar vacant) 1 31  mai    2017
 moașă ( temporar vacant) 2 31 mai    2017
medic reabilitolog(temporar vacant) 1 31  mai  2017
șef secție obstetrica 1 31  mai  2017
 medic  hematolog 0,5 31 mai  2017
 medic  nefrolog 1  31 mai  2017

 La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu.

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

  • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
  • copia carnetului  de muncă;
  • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • curriculum vitae;
  •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, www.sr-ungheni.ms.md