IMSP SR Ungheni cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante:

Denumirea funcţiei vacante pentru concurs Numărul de unităţi vacante Data limită de depunere a dosarului pentru concurs
 medic neonatolog 3 31 martie 2017
medic anesteziolog reanimatolog 2 31 martie 2017
 medic internist(Departamentul de urgență) 4 31 martie 2017
medic  internist (spitalul Cornești) 1 31 martie 2017
medic fizioterapeut 1 31 martie 2017
medic imagist radiolog 2 31 martie 2017
medic imagist sonografist 1 31 martie 2017
medic cardiolog 1 31 martie 2017
medic psihonarcolog 1 31 martie 2017
medic neurolog p/maturi 2 31 martie 2017
farmacist laborant 1 31 martie 2017
 medic infecționist (temporar vacant) 1 31 martie 2017
  medic audit intern 1 31 martie 2017
 moașă 2 31 martie 2017
medic reabilitolog(temporar vacant) 1 31 martie 2017
șef secție obstetrica 1 31 martie 2017
 laborant cu studii superioare 1  15 februarie 2017
sef sectie filala Sculeni 0,5 unitate 1 15 februarie 2017

 

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii în domeniu.

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

  • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
  • copia carnetului de muncă;
  • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • curriculum vitae;
  •  referințe de la locurile anterioare de lucru

 

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

 

Pentru informații suplimentare: tel.0-236-2-25-82, http://sr-ungheni.ms.md/