Agenția Achiziții Publice informează despre contramandarea zilei de luni13.03.2017, ora 10:00, planificată pentru întrunirea cu operatorii economici furnizori de produse alimentare, pentru ziua de joi 16.03.2017, ora 13:00 și transferul seminarului de instruire planificat pentru  17.03.2017 ora 10:00,  în ziua de vineri 24.03.2017 ora 10:00 pentru autoritățile contractante. Modificările au survenit ca urmare a sesiunilor informative, cu genericul „E-achiziții”,desfășurate de experții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în perioada 13-17 martie 2017.