Pe data de  13 aprilie  2017, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11 , se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2017 cu Legea bugetului de stat pe anul 2017.

2. Despre modificarea Deciziei nr. 8/2 din 01.12.2016 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017 în a doua lectură.