Pe data de  25 mai  2017, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la organizarea odihnei copiilor și adolescenților în sezonul estival 2017.

2. Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor publice locale pe anul 2017.