Pe data de 26 octombrie 2017, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la execuția bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2017.

2. Cu privire la aderarea Consiliului raional Ungheni la Asociația ”Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova”.