Pe data de  23 februarie  2017, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11 , se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2016.
  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
  1. Cu privire la mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020, aprobată prin Decizia nr. 1/5 din 23.02.2012, actualizată prin Decizia nr.3/4 din 26.05.2016.