În atenția persoanelor fizice titulari ai patentei de întreprinzător care desfășoară activitate în domeniul comerțului

 

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu 01 iulie 2023, activitatea de comerț cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioșcuri (gherete), pavilioane și din autovehicule, precum și comerțul cu produse alimentare și mărfuri ușor alterabile autohtone, cu condiția respectării cerințelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea și comercializarea lor, nu va mai fi admisă în baza patentei de întreprinzător, urmare a intrării în vigoare a modificărilor corespunzătoare efectuate în Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

Pentru continuitatea desfășurării activității comerciale, contribuabilii au oportunitatea de a trece la un regim fiscal simplificat – activitatea independentă sau să se înregistreze într-o altă formă organizatorico-juridică.

În acest sens, titularii patententelor de întreprinzător pentru activitățile menționate supra, în calitate de alternativă, legislația fiscală prevede activitatea independentă – activitate desfășurată de către o persoană fizică rezidentă fără a constitui o formă organizatorico-juridică. Mai multe detalii https://sfs.md/ro/stiri/in-atentia-persoanelor-fizice-titulari-ai-patentei-de-intreprinzator-care-desfasoara-activitate-in-domeniul-comertului

 

În același timp, în data de 28 iunie 2023, a fost aprobată Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 438 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de compensare a unor cheltuieli suportate de persoanele fizice ce desfășoară activități independente (Monitorul oficial nr. 223-226 din 30 iunie 2023).

Astfel, persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2022 erau titulare de patentă pentru desfășurarea comerțului cu amănuntul pot aplica până în data de 31 august 2023 pentru compensarea cheltuielilor în sumă de până la 10 000 lei pentru procurarea și instalarea echipamentului de casă, amenajarea locului de desfășurare a activității, cheltuieli aferente procurării de mijloace fixe necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Cererile se depun on-line sau fizic în cadrul centrelor unificate de prestare a serviciilor publice  sau al subdiviziunilor teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat.

Pentru mai multe detalii, puteți accesa paginile https://www.oda.md/ro/  sau https://www.sfs.md/ro/, telefonic Centrul Unic de Apel al SFS 080001525.

 

Material elaborat de Secția  Economie și Reforme