Începînd cu 20.04.2018 a intrat în vigoare Legea Nr. 31 din 16.03.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (MO Nr. 126-132 din 20.04.2018). Conform Art. III din legea susmenţionată au fost introduse modificările în Legea Nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești şi anume: potrivit art. 17 alin. 1), modificat, asociațiile obștești, filialele şi reprezentanţele acestora se înregistrează de către Agenţia Servicii Publice în conformitate cu Legea Nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti şi Legea Nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

 Potrivit Art. XII din  Legea Nr. 31 din 16.03.1996 au fost introduse modificările şi în Legea Nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, lit. p) al art. 29 alin. 1) şi lit. e) al art. 53 alin. 1) din lege s-au abrogat, astfel a fost exclus dreptul preşedintelui raionului şi primarului localităţii de a înregistra asociaţiile obşteşti.