Încorporare

ANUNŢ

Comisia de recrutare-încorporare a raionului Ungheni desfăşoară încorporarea recruţilor în rîndurile Forţelor Armate ale Republicii Moldova.

Toţi recruţii care au împlinit vîrsta de 18 ani sunt obligaţi să se reprezinte la Centrul Militar Teritorial Ungheni, str. Vasile Lupu 15, Secţia administrativ–militară (l. d. p. Călăraşi) (or. Călăraşi str. M. Eminescu 32), Secţia administrativ–militară (l. d. p. Nisporeni) (or. Nisporeni str. Suveranităţii 2) clarificarea situaţiei militare şi la examinarea medicală pentru luarea deciziei de către comisia de încorporare privind încorporarea în Forţele Armate ale Republicii Moldova.

Cetăţenii care nu se vor prezenta în termenul indicat la Centrul militar teritorial Ungheni, şi cei care evită prezentarea la încorporare, vor fi pedepsiţi conform legislaţiei în vigoare.

Telefon de contact:

CMT Ungheni (0-236) 2-31-03; 2-30-50; 2-23-23.

SAM Călăraşi (0-244) 2-64-91; 2-28-90

SAM Nisporeni (0-264) 2-20-59; 2-28-90.