Pe data de 13.09.2017, ora 10.00,  în incinta Palatului de cultură din mun. Ungheni (str. Nicolae Bălcescu, 9), sala mare, vor avea loc întruniri  publice privind înfăptuirea reformei în sistemul de justiție, organizate de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat.

 

Invitați:

  • primarii orașelor, comunelor, satelor
  • șefii serviciilor publice desconcentrate
  • șefii serviciilor publice descentralizate
  • reprezentanții mediului academic și de afaceri
  • directorii instituțiilor publice/private
  • reprezentanții ONG-urilor din raion
  • mass-media locală