În contextul implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 și Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, Ministerul Finanțelor promovează punerea în aplicare a unui nou sistem electronic de achiziții publice (în continuare – Sistemul MTender), care va acoperi tot ciclul procedurii de achiziție publică (de la planificare pînă la executarea și efectuarea plăților aferente contractului).

Astfel, întru prezentarea autorităților publice locale instrumentelor electronice de achiziții, se organizează seminarul cu genericul ,,Eficientizarea achizițiilor publice prin utilizarea platformei electronice MTender’ .

În cadrul seminarului va fi prezentată arhitectura sistemului informațional de achiziții publice MTender, demonstrarea funcționalităților elaborate pe platformele de achiziții.

 Seminarul va avea loc pe data de 9 februarie 2018 la ora 13:00 în sala de ședințe a Consiliului Raional, str. Națională, 11.

    La seminar sunt invitați primarii  orașelor, comunelor,satelor și managerii instituțiilor de învățămînt din subordinea Consiliului raional.

 

AGENDA

Seminarului: ,,Eficientizarea achizițiilor publice prin utilizarea platformei electronice MTender’

Nr. d/o

Subiectele

Durata

1

2 3
Înregistrarea

10 min

1

Prezentarea generală a sistemului informațional de achiziții publice  MTender

15 min

2

Demonstrarea funcționalităților elaborate pe platformele de achiziții

20 min

3 Sesiunea de întrebări și răspunsuri

20 min

 

Pentru informații suplimentare apelați: Direcția Finanțe, telefon 2-31-49