COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de specialist în cadrul Secției administrație publică

 

Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la concurs Comentarii
1. Rusu Octavian 7,7 Învingător al concursului
2. Gavieru Mihaela 6,3