Anunț   de recrutare

              IMSP Spitalul Raional Ungheni cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor      vacante:

Nr/o         Denumirea subdiviziunilor Specialiști Necesarul

Spitalul Raional Ungheni

1. Medic neonatolog

3

2. Medic geriatru( filiala Cornești)

1

Medic anesteziolog reanimatolog

2

3. Medic internist(Departamentul de urgență)

4

4. Medic  în  fizioterapie

1

5. Medic neurolog

1

Medic reabilitolog (temporar vacant)

1

5. Moașă

2

6. Medic audit intern

1

       Serviciul AMSA
1. Medic imagist radiolog

2

2. Medic imagist  sonografist

1

3. Medic cardiolog

1

4. Medic psiho narcolog

1

5. Medic neurolog  p/maturi

1

Medic infecționist( temporar vacant)

1

7.   Farmacist laborant

1

 

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu,

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

  • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
  • copia carnetului  de muncă;
  • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • curriculum vitae;
  •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

Termenul limită de depunere a dosarului : 26.12.2016.

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, www .sr-ungheni.ms.md