Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova a lansat la16 ianuarie curent Programul anual de Granturi dedicat susținerii și dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic și financiar inițiativelor, programelor și proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

 Acţiunile care pot fi susținute în cadrul Programului de Granturi includ următoarele: campanii, cursuri, concursuri, tîrguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminarii, traininguri, instruiri, mese rotunde, expoziții, dezbateri, consultări, congrese, conferinţe, schimburi de experienţă bilateral şi multilaterale, participări la evenimente internaţionale, întîlniri oficiale, cursuri de instruire, crearea de site-uri şi de reţele de comunicare, realizarea unor emisiuni radio şi televizate precum şi alte acţiuni similar consecrate sectorului de tineret.

Valoarea grantului oferit constituie:

– Pentru proiectele care se vor realiza la nivel local/regional suma minimă acordată poate fi de 70 000 lei pînă la 200 000 lei maximum.

– Pentru proiectele care se vor realiza la nivel naţional/internaţional suma minimă acordată poate fi de 100 000 lei pînă la 350 000 lei maximum.

– Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 10 luni şi trebuie să se încheie în luna decembrie a anului 2017.

Dosarul poate fi depus pînă la data de 13.02.2017, ora 16:00, la Cancelaria Ministerului Tineretului şi Sportului, mun. Chişinău, bd. Ştefancel Mare şi Sfânt, 162.

Documentele privind criteriile și condițiile de selectare a proiectelor, formularul de aplicare precum și prezentul anunț le puteți accesa pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului – www.mts.gov.md , la secțiunea Programul de Granturi.

Link: http://www.mts.gov.md/content/ministerul-tineretului-si-sportului-lansat-programul-de-granturi-pentru-anul-2017