Extras din ORDINUL nr. 73 03 august 2016

Comandantului Centrului Militar

Teritorial Ungheni

or. Ungheni

    Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen

şi în cel cu termen redus în toamna anului 2016

I.

  În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.1245-XV din 18.07.2002” „Cu privirea la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” Centrul militar teritorial Ungheni, de pe data de 01 septembrie 2016 pînă 31 ianuarie 2017 se vor desfăşura măsurile de pregătire şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor la serviciul militar în Forţele Armate ale Republicii Moldova.

  II.

  Pentru încorporarea la serviciul militar în termen sunt chemaţi toţi cetăţenii, care la ziua încorporării împlinesc vîrsta  de 18 ani şi la care a expirat termenul amînării de la încorporare sau care nu au fost încorporaţi la serviciul militar în termen din diferite motive.

III.

Cetăţenii care aparţin încorporării la serviciul militar în termen în Forţele Armate ale Republicii Moldova, sînt obligaţi să se prezinte la punctul de încorporare în Centrul militar teritorial Ungheni pe adresa or. Ungheni str. V. Lupu 15, în termenul indicat şi cu documentele indicate în citaţii. Cetăţenii cărora nu li s-au înmînat citaţii pentru încorporare la serviciul militar în termen, sînt obligaţi să se prezinte în Centrul militar teritorial Ungheni pe parcurs.

  IV.

  Cetăţenii care aparţin încorporării în serviciul militar în termen şi care temporar nu se află pe teritoriul raionului Ungheni sînt obligaţi să se întoarcă  conform vizei de reşedinţă pentru trecerea comisiei de încorporare.

V.

  Cetăţenii, care nu se vor prezenta în termenul indicat la Centrul militar teritorial Ungheni, şi cei care evită prezentarea la încorporare, vor fi pedepsiţi conform legislaţiei în vigoare.

VI.

  n conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea, cetăţenilor pentru apărarea Patriei” conducătorii întreprinderilor, instituţiilor de învăţămînt superior sunt obligaţi să acorde recruţilor, chemaţi la centrele militare pentru clarificarea situaţiei militare, un concediu plătit de cel mult 3 zile

Comandant Centru militar teritorial Ungheni

locotenent-colonel                               Gheorghe CIMBRICIUC