ORDINEA  DE  ZI

a şedinţei extraordinare a Consiliului raional Ungheni

 

 22.11.2019, ora 11.00

 sala de şedinţe a Consiliului raional

 

 

 

  •  Şedinţa Comisiei de specialitate în probleme agricultură, industrie prelucrătoare, ecologie şi dezvoltare rurală – 22.11.2019,  ora 9. 00,  sala de conferinţe  a Consiliului raional Ungheni.

 

  • Şedinţa Comisiei de specialitate în probleme economie, buget şi finanţe –22.11.2019,

          ora 9.30,  sala de conferinţe a Consiliului raional Ungheni.

 

  • Şedinţa Comisiei de specialitate în probleme sociale –22.11.2019 ora 10.00,  sala de conferinţe  a Consiliului raional Ungheni.

 

 1. Cu privire la alegerea preşedintelui raionului Ungheni.

2. Cu privire la stabilirea numărului de vicepreședinți ai raionului Ungheni.

3. Cu privire la alegerea vicepreşedinţilor raionului Ungheni.

4. Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2004.

                       Raportor: Igor Adjovschi,  comandant Centrul militar teritorial

5. Cu privire la modificarea deciziilor nr.7/12 din 17.09.2019 și nr.7/13 din 17.09.2019

                       Raportor: Rodica Lițcan,  secretarul Consiliului raional

6. Cu privire la decontarea mijloacelor fixe înregistrate la balanța LT „Alexandr Pușkin” din mun. Ungheni.

                       Raportor: Tatiana Struc,  șef Direcție finanțe

Secretar,                                 Rodica  LIȚCAN