ORDINUL nr. 90 din 12.10.16

Comandantului Centrului militar

teritorial Ungheni

or. Ungheni

Cu privire la recrutarea (luarea în evidenţă militară)

tinerilor cu anul naşterii 2001

I.

În conformitatea cu Legea RM nr. 1245-XV din  18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Capitolul II „Evidenţa militară a cetăţenilor” în perioada ianuarie – martie 2017 se anunţă trecerea în evidenţa militară la sectorul de recrutare în Centrul Militar Teritorial Ungheni a cetăţenilor anul naşterii 2001.

II.

Prezentării la sectorul de recrutare sînt supuşi toţi cetăţenii din anul naşterii indicat, permanent sau temporar domiciliaţi pe teritoriul raionului şi oraşului Ungheni, deasemenea cetăţenii  mai în vîrstă care nu au fost recrutaţi anterior.

III.

La înregistrare să se prezinte pe adresa: or. Ungheni, str. V. Lupu 15, Centrul Militar teritorial Ungheni în zilele şi cu documentele indicate în citaţiile personale.

IV.

Cetăţeni, care din diferite motive nu au primit ordinil de chemare (citaţia) sînt obligaţi să se prezinte la Centrul militar teritorial Ungheni Ungheni pînă la 31 martie 2017.

V.

În conformitatea cu Legea RM nr. 1245-XV din 18.07.2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, Capitolul II „Evidenţa militară a cetăţenilor” conducătorii întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de învăţămînt sînt obligaţi să acorde cetăţenilor, care aparţin trecerii în evidenţa militară la sectorul de recrutare concediu în timp necesar şi să asigure prezentarea lor la Centrul militar teritorial Ungheni Ungheni.

VI.

Cetăţenii care nu s-au prezentat la comisia de recrutare vor fi pedepsiţi conform Codului contravenţional Republicii Moldova.

Comandant centru militar teritorial Ungheni

locotenent-colonel                             Gheorghe CIMBRICIUC