Concursul pentru cel mai bun vin de casă „Polobocul de aur”, ediția 2017

Filiala Ungheni a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în colaborare cu Consiliile raionale din regiune, inclusiv Consiliul raional Ungheni, vă informeaza că pe data de 2 martie 2017, la Ungheni va fi organizată prima etapă a concursului  pentru cel mai bun vin de casă „Polobocul de aur”, organizat în cadrul sărbătorii naţionale […]

Mai multe detalii

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie Ungheni în comun cu Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducerea Animalelor”, va desfăşura la data de 23.02.2017, seminarul cu genericul „Beneficiile şi priorităţile însămînţării artificiale la bovine ”

Sediul: Sala de conferinţe, Consiliul raional Ora: 10.00 Agenda seminarului 09.30-10.00 Înregistrarea participanţilor şi distribuirea materialelor informaţionale 10.00-10.05 Deschiderea seminarului. Cuvînt de salut Viorel Scutaru, şef DAA Ungheni 10.05-10.15 Cu privire la situaţia însămînţării artificiale a bovinelor din raionul Ungheni Niocolae Mardari, expert zootehnic  Centrului Republican pentru Ameliorarea şi reproducerea Animalelor (CRARA) 10.15-11.00 Cu privire […]

Mai multe detalii

În atenţia consilierilor raionali

Pe data de  23 februarie  2017, ora 10.00, în sala de ședințe, str. Națională 11 , se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional Ungheni cu următoarea ordine de zi: Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2016. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Cu privire la mersul realizării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului […]

Mai multe detalii

Funcţie vacantă de conducător al Întreprinderii Municipale „Apă-Ungheni”

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI   cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11,  anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducător al Întreprinderii Municipale „Apă-Ungheni”.   Atribuţiile de bază ale funcţiei: – gestionarea patrimoniului întreprinderii; – încheierea contractelor individuale de muncă cu lucrătorii întreprinderii şi conducătorii subdiviziunilor subordonate; – aprobarea structurii şi schemei de […]

Mai multe detalii

Aviz pentru secretarii consiliilor locale

Joi, 16 februarie 2017, ora 09.00, în incinta Consiliului raional Ungheni (str. Naţională 11), sala de şedinţe, va avea loc seminarul de instruire cu secretarii oraşelor, comunelor, satelor, cu următoarea ordine de zi:   Cu privire la modificările în sistemul de pensii       Informează: Liudmila Curennaia, şef adjunct al Casei teritoriale de asigurări sociale   […]

Mai multe detalii

Cu privire la scutirea de serviciul militar

În conformitate cu Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI din 6 iulie 2007, se anunţă primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil în perioada: 01 februarie 2017 – 31 martie 2017.        Setul de acte poate fi depus […]

Mai multe detalii

Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar

Extras din ORDINUL nr. __20___ Comandantului Centrului Militar Teritorial Ungheni   06 februarie 2017                                                                                                                or. Ungheni   Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi în cel cu termen redus în primăvara anului 2017 în raioanele Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni   I. În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.1245-XV din 18.07.2002” „Cu […]

Mai multe detalii

ANUNȚ PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI PE PERIOADA DE PILOTARE A SISTEMULUI ELECTRONIC DE ACHIZIȚII PUBLICE ÎN CONFORMITATE CU MEMORANDUMUL DIN 30.11.2016

Agenția Achiziții Publice oferă posibilitatea studenților și tuturor doritorilor de a participa la elaborarea sistemului de achiziții publice electronice (e-achiziții) și efectuării stagiului pe perioada de pilotare a sistemului în conformitate cu Memorandumul din 30.11.2016 (link is external), privind dezvoltarea achizițiilor publice electronice transparente și eficiente în Moldova. Pe parcursul stagiului, persoana va avea următoarele sarcini: –  Participarea la procesul […]

Mai multe detalii