Reduceri la achitarea primei AOAM în sumă fixă pentru 2017

Până pe 31 martie 2017, persoanele care se asigură în mod individual beneficiază de reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă. Reduceri de 75% din valoarea primei au proprietarii de teren agricol. Reduceri de 50% au fondatorii de întreprinderi individuale, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu […]

Mai multe detalii

Ministerul Tineretului și Sportului a lansat Programul de Granturi pentru anul 2017

Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova a lansat la16 ianuarie curent Programul anual de Granturi dedicat susținerii și dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic și financiar inițiativelor, programelor și proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.  Acţiunile care […]

Mai multe detalii

IMSP Spitalul Raional Ungheni. Anunț de recrutare.

IMSP Spitalul Raional Ungheni, cu sediul or.Ungheni, str.Națională 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor   de asistent medical  în secția  consultativă (temporar vacantă)  pe 0,75 unitate și asistent medical în secția internare. La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu. La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte: […]

Mai multe detalii

În atenţia agenţilor economici!

Consiliul raional Ungheni Vă comunică că, în perioada 01 – 05 februarie 2017, la Chişinău va fi desfăşurată cea de-a XVI-a ediţie a expoziţiei naţionale „FABRICAT ÎN MOLDOVA”. Tradiţional, Consiliul raional Ungheni organizează participarea producătorilor din zonă la acest eveniment important. Doritorii de a veni cu vînzări sau de a promova afacerea prin expunerea materialelor […]

Mai multe detalii

Concurs pentru ocuparea funcţiei de Şef secţie obstetrică, medic pediatru în Serviciul AMSA

Anunț                 IMSP Spitalul Raional Ungheni cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcției     vacante   de  șef secție  obstetric ă, medic pediatru în Serviciul AMSA La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu, La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte: cererea pentru participare […]

Mai multe detalii

Lista posturilor vacante IMSP Spitalul raional Ungheni

Anunț   de recrutare               IMSP Spitalul Raional Ungheni cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor      vacante: Nr/o         Denumirea subdiviziunilor Specialiști Necesarul Spitalul Raional Ungheni 1. Medic neonatolog 3 2. Medic geriatru( filiala Cornești) 1 Medic anesteziolog reanimatolog 2 3. Medic internist(Departamentul de urgență) 4 4. Medic  în  fizioterapie 1 5. […]

Mai multe detalii

Se prelungeşte concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante – specialist în cadrul Secţiei administraţie publică

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI   cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de de execuţie vacante – specialist în cadrul Secţiei administraţie publică   Atribuţiile de bază ale funcţiei: – asigurarea executării legislaţiei privind organizarea şi îndeplinirea serviciului civil, protecţiei civile şi administraţiei publice; – asigurarea organizării […]

Mai multe detalii

Anunţ cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante – specialist principal în cadrul Aparatului preşedintelui raionului

Anexa nr. 11 la procesul-verbal nr.2 din 21.10.2016     Consiliul raional Ungheni COMISIA DE CONCURS Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Aparatului președintelui raionului   Nr. d/o Numele, prenumele Nota finalăobţinută la concurs Comentarii 1. Tofan Liuba 8,89 2. Olearciuc Ina 8,40  

Mai multe detalii