Anunț   de recrutare

              IMSP Spitalul Raional Ungheni, cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor    temporar  vacante de    asistent medical  în secția  ORL ,în  secția consultativă ,  secția reanimare .

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu.

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
 • copia carnetului  de muncă;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae;
 •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

Termenul limită de depunere a dosarului :18.07.2016.

Concursul va avea loc  pe  19.07.2016.

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, www .sr-ungheni.ms.md

 

Anunț   de recrutare

              IMSP Spitalul Raional Ungheni cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor      vacante:

1.      medic pediatru,

2.      medic neonatolog,

3.      medic geriatru   (filiala Cornești),

4.      medic internist,

5.      medic fizioterapeut,

6.      medic reabilitolog,

7.      medic imagist sonografist,

8.      medic  imagist radiolog,

9.      medic cardiolog,

10.  medic psihonarcolog,

11.  medic neurolog  pentru maturi,

12.  medic infecționist

13.  farmacist  laborant.

 

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu,

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
 • copia carnetului  de muncă;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae;
 •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

Termenul limită de depunere a dosarului :30.08.2016.

 

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, www .sr-ungheni.ms.md