Anexa nr. 11

la procesul-verbal nr.2 din 19.09.2016

 

 

Consiliul raional Ungheni

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de auditor intern principal în cadrul Aparatului președintelui raionului

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Nota finalăobţinută la concurs

Comentarii

1.

Racoviţă Larisa 7,68 Învingător al concursului

2.

Culeac Lilia 7,37