Marţi, 04 iulie 2017, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, sefii instituțiilor medicale şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

În ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

1. Aspecte privind proiectarea bugetului raional pentru  anul 2018

Informează: Tatiana Struc, șef Direcţie finanţe

2. Cu privire la respectarea regulilor de exploatare a maşinilor şi utilajelor agricole, a standardelor  în vigoare de către persoanele fizice şi agenţii economici din raion

 Informează: Iurie Hușanu, inginer-inspector Subdiviziunea teritorială Ungheni a Inspectoratului de stat pentru supravegherea tehnică „Intehagro”.