Marţi, 01 august, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, va avea loc şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, șefii instituțiilor medicale şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

În ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la realizarea Planului de acțiuni pe anul 2016 – 2017, sem. I, pentru implementarea Strategiei privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități din raionul Ungheni pentru perioada 2016-2020
  2. Cu privire la respectarea legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă de către angajatori în perioada 2016-2017