Marţi, 07 noiembrie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. În ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

1.Cu privire la mersul lucrărilor de reparaţie, construcţie şi întreţinere a drumurilor publice locale finanţate din Fondul rutier

Informează: Constantin Fuior, şef al Secţiei construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

2.Cu privire la rezultatele monitorizării procesului de achiziţii publice a produselor alimentare în instituţiile de învăţământ

Informează: Valeriu Echim, şef al Direcţiei raionale pentru siguranţa alimentelor