Marţi, 03 aprilie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. În ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

 1.Cu privire la sinteza veniturilor și cheltuielilor din Fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (FAOAM) a instituțiilor medico-sanitare publice arondate Agenției teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

Informează: Oleg Belbas, director  al Agenției teritoriale Vest a Companiei

Naționale de Asigurări în Medicină

 2.Cu privire la măsurile întreprinse de Direcția raională pentru siguranța alimentelor privind asigurarea producătorilor agricoli cu semințe și material săditor calitativ, protecția și sănătatea plantelor la începutul renovării vegetației

Informează: Valeriu Echim șef al Direcției raionale pentru siguranța alimentelor

 

Secţia administraţie publică