Marţi, 07 martie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, va avea loc şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

În ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

1.Cu privire la execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2016

            Informează: Vitalie Sprâncean, şef al Casei teritoriale de asigurări sociale Ungheni

 

2.Cu privire la realizarea Planului de acţiuni pentru a. 2016, Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020

             Informează:  Ludmila Ursatiev, şef al Secţiei economie şi reforme

 

3.Cu privire la rolul statisticii în guvernarea locală şi centrală

             Informează: Denis Mutu, şef al Direcţiei pentru statistică

                                                                        Secţia administraţie publică