Marţi, 03 iulie 2018, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura ședinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. În ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la situația ecologică în raion: realizări și perspective. Informează: Vadim Dadus, șef Inspecția ecologică Ungheni;
  1. Cu privire la respectarea regulilor de exploatare a maşinilor şi utilajelor agricole, a standardelor în vigoare de către persoanele fizice şi agenţii economici din raion. Informează: Iurie Hușanu, inginer-inspector Direcția supraveghere tehnică Centru,  Agenția pentru Supravegherea Tehnică;
  1. Cu privire la realizarea măsurilor de pregătire antiinfracţională a populaţiei în semestrul I, anul 2018. Informează: Igor Vrănescu, inspector-șef Inspectoratul raional de poliție.

În continuare, se va desfășura seminarul de informare cu primarii unităților administrativ-teritoriale, persoanele interesate și  reprezentanții Consiliului raional cu subiectul:

  1. Cu privire la dezvoltarea activităţilor turistice în raionul Ungheni: oportunități și activități planificate pentru perioada 2018-2019. Informează: Svetlana Lazăr, preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Turismului Rural,   Ecologic şi Cultural; Ludmila Ursatiev, șef secție economie și reforme; Violeta Petre, director Centrul de resurse și atragere a investițiilor.