Avantajele serviciului militar

 

Conducerea Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major poartă o responsabilitate deosebită pentru crearea condiţiilor favorabile de trai şi activitate, astfel ca serviciul militar să devină cu adevărat un prestigiu pentru fiecare militar.

            Dorinţa şi năzuinţa noastră, este ca serviciul militar să fie benefic pentru fiecare în dezvoltare multilaterală, acumularea cunoştinţelor noi în domeniul tehnicii militare, mijloacelor moderne de transmisiuni, istorie şi tradiţiilor militare ale statului, de a se dezvolta ca personalitate atît spiritual, cît şi cultural. În acest scop, în armată se organizează diverse festivaluri şi concursuri de creaţie, competiţii sportive, vizitarea muzeelor şi a teatrelor, concerte.

Pe parcursul îndeplinirii serviciului militar, militarii în termen au posibilitatea de a obţine o profesie de bucătar, şofer.

            Pentru stimularea tinerilor care îndeplinesc serviciul militar şi doresc să obţină studii superioare Ministerul Apărării le asigură locuri de studii din bugetul de stat, în afara de aceasta Academia Militară a Forţelor Armate are uşile deschise pentru tinerii care au vocaţia de a deveni militari de carieră.

            Cariera militară oferă posibilitatea ocupării unui loc stabil de muncă, studierea gratuită a limbilor străine, asistenţei medicale şi tratamentului gratuit, precum şi şanse de a participa la misiuni de menţinerea a păcii în afara hotarelor Republicii Moldova.

Armata Naţională întreprinde permanent toate măsurile respective în vederea asigurării condiţiilor necesare de viaţă şi trai a militarilor în termen.

Armata Naţională-sprijinul poporului

            Armata Naţională nu numai că este permanent antrenată la diferite aplicaţii bilaterale, dar a mai demonstrat şi capacitatea sa de a interveni în situaţii de criză, cînd militarii printre primii au participat activ la sprijinul autorităţilor publice în timpul calamităţilor naturale, participă la un şir de acţiuni de salubrizare, înverzirea plaiului natal, la distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase Republicii Moldova.

            Armata Naţională susţine diferite proiecte de întegrare în societate a persoanelor cu dizabilităţi din ţară prin patronarea unor şcoli-orfelinat din republică. Participă la expoziţiile organizate pentru persoanele cu dizabilităţi, distribuie ajutoare umanitare pentru familii cu nevoi speciale în colectarea surselor financiare.

Unităţile militare ale Armatei Naţionale

            Misiunea fundamentală, în calitate de structură centrală a Armatei Naţionale o reprezintă comanda asupra organismului militar, iar obiectivul său primordial este de a asigura apărarea naţională şi executarea a altor misiuni, prin planificarea strategică a utilizării trupelor Armatei Naţionale în timpul acţiunilor de luptă şi a altor operaţii; de a asigura conducerea militară a acestor acţiuni; de a planifica şi organiza pregătirea comandamentelor Armatei Naţionale şi a unităţilor militare ale armatei în vederea executării misiunilor şi sarcinilor specificate. Armata Naţională este permanent antrenată la diferite aplicaţii bilaterale unde participă nu numai militari prin contract dar şi militari în termen.

            Armata Naţională este formată din unităţi militare infanterie (Brigada 1 Infanterie Motorizată, Brigada 2 Infanterie Motorizată, Brigada 3 Infanterie Motorizată), artilerie (Divizionul de Artilerie), geniu (Batalion de Geniu), transmisiuni (Batalionul de Transmisiuni) şi trupe speciale.

Unităţile militare ale Armatei Naţionale au misiunea fundamentală de susţinere, organizare şi instruirea militarilor, atît pe timp de pace  cît şi de în situaţii de criză şi război.

           Batalion 22 de menţinere a păcii care   are misiunea de a pregăti efectivul pentru participarea la operaţiuni de menţinere a păcii la misiuni cu caracter umanitar şi întruneşte un efectiv detaşat în misiuni sub egida ONU.

         Batalionul cu destinaţie specială „Fulger” este o unitate de elită a Armatei Naţionale  şi este destinată desantării în spatele inamicului şi îndeplinirea misiunilor speciale directe, cercetare specială, lupta împotriva terorismului, operaţiuni de depistare şi salvare, paza şi protecţia obiectivelor de importanţă strategică.

Efectivul batalionului a participat la zeci de aplicaţii multinaţionale şi naţionale şi în misiuni de menţinere a păcii în Irak.

Patriotismul – trăsătură morală a militarilor Armatei Naţionale

            Noţiunea de patriotism trebuie reabilitată în societatea moldovenească, iar Armata Naţională are datoria de a educa generaţiile în creştere în spiritul devotamentului faţă de neam, ţară, istorie, simboluri şi idealuri naţionale.

Doar tineri care doresc din toată inima să îndeplinească serviciul militar, devin bărbaţi puternici şi curajoşi şi adevăraţi apărători ai neamului şi ai  Patriei.

Sînt mii de tineri care au fost încorporaţi în serviciul militar în termen în unităţile militare ale Armatei Naţionale, unde au trecut o adevărată şcoală a bărbăţiei şi au însuşit secretele profesiei de apărător al Patriei.

Doar încadrarea în viaţa colectivului militar, este şcoala unde se cultivă la tînăra generaţie de astăzi aşa calităţi ca bărbăţia, patriotismul, curajul, voinţa, onoarea şi demnitatea de cetăţean al Republicii Moldova.

            Realizarea cu succes a obiectivelor puse în faţa Forţelor Armate depinde în mare măsură de calitatea completării, nivelul pregătirii fizice şi moral-psihologice a tinerilor.

            În scopul cultivării spiritului civic la tînăra generaţie, dar şi transparenţa instituţiei militare în societate, Armata Naţională  organizează diverse activităţi cu caracter militar-patriotic şi anume „Ziua recrutului”, „Ziua uşilor deschise”, „Ziua unică de încorporare”, „Jurămîntul militar”, „Jocuri militar-sportive”, vizitarea muzeului Armatei Naţionale, participarea la diferite concursuri, jocuri militar-patriotice, organizarea şi prezentarea expoziţiilor din cadrul Armatei Naţionale, desfăşurarea proiectelor de informare în taberele de odihnă a copiilor.

      Au fost organizate proiecte de informare şi educaţie militar-patriotice pentru copii, elevi şi studenţi.