USAID/APM acordă granturi pentru producerea materialului săditor de calitate pentru sectorul de producere a pomușoarelor

Data publicării: 19 noiembrie 2019

Data limită:  25 decembrie 2019  

Data atelierului de informare: 26 noiembrie   2019, orele 11:00

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un apel de finanțare prin granturi pentru a sprijini înființarea unei pepiniere moderne noi sau extinderea și diversificarea activității unei pepiniere existente care va iniția practici de producere a materialului de plantare cu calități superioare  de căpșuni, zmeur și într-o măsură mai mică, mure, în volume optime pentru piața locală și soiuri de perspectivă pentru piața externă, în cadrul lanțului valoric al pomușoarelor.

Pentru pachetul complet al aplicație și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați Google Drive:  https://drive.google.com/open?id=1ou8BLN16BEU7caGmmfpEjf7JeTyuBnIT

Moldova are mai multe avantaje comparative pentru dezvoltarea sectorului de pomușoare, inclusiv condițiile climatice și de creștere adecvate, precum și proximitatea cu țările UE și CSI, unde cererea de pomușoare este sporită. Oportunitățile din acest sector sunt multe și diverse.  Cu toate acestea, există mai multe probleme care trebuie depășite pentru a transforma sectorul de pomușoare din Moldova într-un furnizor care răspunde nevoilor pieței. Una din cele mai importante dintre acestea este lipsa materialului săditor care ar fi:

 • Certificat liber de viruși;
 • Soiuri competitive solicitate de piață  (în special de cumpărători internaționali);
 • Adaptat la condițiile de mediu ale Republicii Moldova.

Aplicațiile de succes vor fi acelea care vor oferi soluții fezabile din punct de vedere tehnic și anume:

 • Producerea materialului de plantare cu calități superioare de căpșun, zmeur și într-o măsură mai mică mur. Activitățile propuse se pot axa pe unul, două sau toate trei culturi, dar nu numai mur;
  • Materialul de plantare trebuie să fie de categorii biologice superioare, conform Normei privind producerea, controlul, certificarea şi comercializarea materialului de înmulțire şi de plantare fructifer; și
  • Materialul de plantare trebuie să fie produs în palete celulare sau ghivece;
 • Vor crește semnificativ volumul materialului de plantare cu calități superioare, pentru ca un număr cât mai mare de producători să-l poată achiziționa;
 • Vor produce soiuri de perspectivă care corespund cerințelor piețelor internaționale;
 • Vor  utiliza tehnologii moderne pentru cultivarea materialului de plantare;
 • Vor asigura ca, costul materialului de plantare să corespundă condițiilor de piață și să fie rentabil din punct de vedere al costului pentru producători comparativ cu cel importat din exterior.

Proiectul APM anticipează acordarea a aproximativ 1,200,000 MDL pentru finanțarea activității de grant. Totuși suma finală va depinde de activitățile prezentate în formularul de solicitare a grantului și poate fi mai mică sau mai mare decât suma indicată mai sus. În scopul demonstrării angajamentului față de activitate, este necesară o contribuție din partea solicitantului a cel puțin 30% din valoarea totală a activității. APM nu va contribui cu mai mult de 70% din valoarea activității.

Pentru a răspunde la întrebările privind procedura de aplicare Proiectul USAID/APM va organiza un atelier informativ pe data de 26 noiembrie  2019, orele 11:00 la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Solicitanții interesați care îndeplinesc cerințele de eligibilitate definite în Secțiunea IV de mai jos și care ar vrea să participe la acest atelier sunt rugați să confirme participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și Nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de 25 noiembrie 2019.